Skip to content
Delivery all EU. All Summer products -10%. Discount applies to cart.
Delivery all EU. All Summer products -10%. Discount applies to cart

Polityka zwrotu kosztów

Procedura zwrotu towarów

Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o wadzie produktu, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zamówienia;

 • Należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy.
 • Przesyłki odsyłane bez załączonego formularza odstąpienia od umowy będą ignorowane do czasu otrzymania przedmiotowego formularza odstąpienia od umowy;
 • Dołączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (czek, wydruk z banku internetowego lub list przewozowy wystawiony przez kuriera);
 • Wypełniony formularz zwrotu należy przesłać na adres info@ratterbaits.com;
 • Produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu należy dostarczyć lub przesłać na adres SIA Ratter Baits;
 • SIA Ratter Baits rozpatrzy zgłoszenie i zgodnie z ustawodawstwem Republiki Łotewskiej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych wyślemy Ci pisemną odpowiedź na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie;
 • SIA Ratter Baits "ma prawo odmówić przyjęcia zwracanego produktu i nie zwracać pieniędzy, jeśli jakość produktu, oryginalne opakowanie nie zostało zachowane, termin wykonania prawa odstąpienia od umowy został dotrzymany;
 • SIA Ratter Baits zobowiązuje się do zwrotu pełnej wartości towaru jednym przelewem bankowym na rachunek bankowy Kupującego nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia przesłania przez Konsumenta wypełnionego formularza zwrotu towaru;
 • Przy zwrocie lub wymianie produktu ryzyko i koszty transportu ponosi Konsument.
 • Przy zwrocie towaru pieniądze za transport nie są zwracane.
 • W przypadku wymiany produktu na inny, Konsument ponosi ponowne koszty dostawy.